Sukututkimusta 19.06.2018

 

Sukukunnan ”TYTÖT” ja onhan siellä joukossa pari kolme poikaakin jotka  ovat oivaltaneen pienen vinkin jälkeen GENI sukutallennus- ja seurantaohjelman oivallisuuden.

Ja suvun tietokanta on oivallisella tavalla viimeisen viikon aikana alkanut muotoutumaan entistä enemmässä määrin erittäin hyvään kasvavaan suuntaan KIITOS SIITÄ HEILLE AKTIIVEILLE tästä tulee vielä mahtava projekti.

Tämä uusien sukupuujäsenten joukko on jälleen kasvanut monella uudella tarmokkaalla  jäsenellä kiitos heille mukaan liittymisestä – onko sitten kyseessä ”vinkkaukset” toisten jo liittynenden taholta vai muuten vain halu olla työstämässä tätä projektia ”valmiiksi”, tai niin eihän tämä sukututkimus koskaan tule valmiiksi!

 RO

Sukututkimusta eli genealogiaa voi harjoittaa kuka tahansa. Siinä selvitetään sukulaisuussuhteita ja sukuun kuuluneiden henkilöiden historiaa.

Suullinen perimätieto antaa usein hyviä kimmokkeita tiedonhaulle, mutta pääasiassa sukututkimuksista tehdään kirkonkirjoja ja muita virallisia asiakirjoja ja aineistoja tutkimalla. Näin suullinen tieto tulee varmistetuksi kirjallisten lähteiden avulla.

Kirkonkirjoihin voi käydä tutustumassa paikkakuntien kirkkoherranvirastoissa. Helsingin kirkonkirjoihin tutustutaan keskusrekisterissä. Vanhempia kirkonkirjoja voi tutkia maakunta- ja kansallisarkistossa. Sekä kirkkoherranvirastojen kirkonkirjojen että maakunta- ja kansallisarkiston aineistojen hyödyntäminen on ilmaista ja kansalaisilla on niihin vapaa pääsy. Lisätietoa kirkonkirjoista, maakunta-arkistoista ja kansallisarkistosta sukututkimuksen tietolähteinä.

Sukututkimusta voi myös opiskella eri opistojen järjestämillä kursseilla tai aiheessta kertovista opaskirjoista.

Itse olen vuosien saatossa tuon vanhan Karkun pitäjän Piimäsjärvenmaan järvien kannasta omana kotikontunani pitänyt ja myös näitä alueita kotikontunaan pitävää Ojansivun sukua tutkinut tyttäreni Teresa Haukkalan kanssa muutamia vuosia ja apuna on meillä ollut aktiivisena myöskin Tuomas Reku, sekä kaikki ne lukuisat suvun jäsenet jotka auliisti ovat omia ja tiedossaan olleita sukuun kuuluvien tietoja meille tallentajilla antaneet – suuri kiitos siitä heille.

Olen tutkimukseni yhteydessä sukujakoa tehnyt myöskin siten, että Ojansivun suku (Hermanni) ja hänen jälkeläisensä ja esiisänsä kulkevat omana linjanaan sukukartassa, mutta myöskin Hermannin kaksi vaimoa Flinck (Mathilda) ja Marjamäki (Fanni) kulkevat osaltaan erillisinä linjoina myöskin isovanhemmista tämänhetkisiin jälkipolviin.

Heidän linjojensa tiedot ovat kuitenkin tarvittavilta osin kytketty suoraan Ojansivun sukulinjaan ja näin on saatu tämänhetkinen Ojansivun suvun kokonaisuus osaltaan kuntoon, mutta tiedoissa on kuitenkin edelleen erittäin paljon aukkoja ja osittain myöskin tarkistamatonta tietoa sisältyy näihin tietoihin:

Näitä tietojen tarkistuksia ja olemassa olevia  aukkoja paikkaamaan päästäksemme tulemme tarvitsemaan jäsenistöltä ja muilta sukuun kuuluvilta edelleen lisätietoja täydentämään hyvin alkanutta sukututkimusta.

Sukuyhdistyksellä on käytössä Sukujutut-ohjelma johon on siis tallennettu tämänhetkiset historiatiedot Ojansivun suvusta.

Tähän Sukujutut-ohjelmaan ja siihen liittyviin moniin sukututkimusta palvelevia sivuja pääsee tutkimaan ja tutustumaan klikkaamalla Sukujutut kuvaa tämän jutun yläpuolella.

Sukututkimusterveisin

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

PS. 1
Sukututkimustiedostomme on päivitetty vuodesta 1998 alkaen ja tällä hetkellä tiedosto on jossakin määrin ajan  tasolla, mutta paljon vielä puuttuu ja päivityksissäkin on vajavaisuutta.

Tarvitsemme näiden vielä jopa kokonaan puuttuvien ja osin vajavaisten tietojen keräämiseen apua – siis APUA!

Joistakin sukuhaaroista ei ole tiedostoissamme merkintöjä juuri lainkaan.

Jotta saisimme tutkimustietomme elävämmäksi, tarvitsemme myös lihaa luiden ympärille: tarinoita ja taustoja, valokuvia ja vanhoja kirjeitä, asiakirjojen jäljennöksiä…

Katseet kääntyvät sukumme senioreihin, heihin, jotka tietävät sukulaisista ja suvun vaiheista – siis Teihin, joilla on kuvia ja tarinoita ja jotka muistavat asioita.

Tarinoiden kerääminen kuuluu Teille nuoremmalle sukupolvelle, Teille, jotka hallitsevat tietokoneen, kameran, kynän ja muistivihon käytön. Kukin kerätköön tarinansa haluamallaan tavalla.

Tärkeätä on, että elävien ihmisten hallussa oleva tieto saadaan talteen ja siirretyksi aikanaan Ojansivun suvusta kertovan sukukirjan aineistoksi.

PS. 2
Pari esimerkkiä sukututkijan iltapuhteiden aherruksen mukanaan tuomista saavutuksista.

 

Yllä olevasta Karkun emäseurakunnan vuoden 1894 vihittyjen kirjan sivu 21 tekstistä on ollut hyvä lähteä viemään tätä Ojansivun-suvun sukututkimusta eteenpäin.

Tästä sivuosiosta löytyy seuraavia tietoja: Kuulutusten numero 10, vihkimiskuukausi toukokuu ja päivä 25, kirkonkirjan sivunumerot 445 ja 544, vihittävä pari Hermanni ja Mathilda, miehen ikä 23 v, ja vaimon ikä 21 vuotta ja yhteen on mennyt 2 naimatonta ja alapuolelta löytyy vihkimisen suorittanaan papin K.K.Kallion nimi

Yllä on Karkun emäseurakunnan syntyneiden kirjasta katkelma josta ilmenee Hermannin ja Mathildan (Tiltan) ensimmäisen lapsen Kalle Hermannin syntymäpäivä, kastepäivä ja kummit.

Tällä hetkellä olen syöttänyt Geniin yli 28.500 nimeä, seuraan yli 33.000 nimeä, sukupuussa on yli 13.000 nimeä, verisukulaisia yli 23.000 nimeä, ylläpitämiäni profiileja yli 29.000 nimeä, minua Genissä seuraa 120 henkilöä.

PS 3.

Viime aikoina olen päässyt etenemään Ojansivu/Marjamäki sukujen yhteydessä tehtyyn tutkimukseen aina tuonne 1400-luvun alkupuolelle Napariin josta sitten aukeneekin ihan uusi yhteys koko sukukunnalle.

PS 4.

 Tätä päivitystä tehdessänä 30.11.2014 iltapäivällä ole päässyt syöttämään Geni tiedostoon jo yli 8100 nimeä kaikista niistä henkilöistä joilla jonkin asteinen yhteys näihin tämänhetken sukulaisiin – ainakin minuun on olemassa vaikkapa vain mutkan kautta mutta kuitenkin….

PS 5.

On kulunut pari kuukautta siitä jolloin edellisen kerran päivitit tätä sivua.
Geni tiedostoon olen tähän mennessä saanut syötettyä jo yli 20.200 tavalla tai toisella sukuun liityvää nimeä historian tanhuvilta henkilöihin joihin yhteys on olemassa, mutta työ jatkuu…

PS 6.

Tänään loppiaisen jälkeisenä päivänä 2016 olen Geniin syöttänyt jo 23.000 nimeä lähempää ja heiman kauempaakin olevia sukulaisia…

PS 7.

Tänään hieman ennen vappua 2016 olen saavuttanut 26.000 rajan geniin  syötetyn henkilötiedon osalta yhden rajapyykin ja samalla pian 100 henkilöä on osaltaa liittynyt sukupuuhun sen aktiivisena osana omalta osaltaan tilanteita täydentäen. Olen myös tässä kahden vuoden aikana suorittanut genissä satoja eri sukuhaarojen yhdistämisiä.

PS 8.

Tänään 29.10.2017 olen saavuttanut 38.400 rajan geniin syötetyn henkilötiedon osalta yhden uuden rajapyykin ja samalla 219 jäsentä on osaltaan tullut auttamaan sukupuun edelleen laajenemista ja tason paranemista.

PS 9.

Tänään 19.06.2018 olen saavuttanut 39.200 rajan geniin syötetyn henkilötiedon osalta yhden uuden rajapyykin samalla 382 esivanhempaa on tullut kirjatuksi ylös.