Sukututkimuksen rekisteriseloste 29.07.2018****

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Laadittu: 2018

Vahvistettu Ojansivun sukuyhdistyksen kokouksessa 29.07.2018

 1. Rekisterinpitäjä
Ojansivun sukuyhdistys ry C/O Raino Ojansivu Peurankuja 5 B 14 49210 HUUTJÄRVI
 1. Rekisterin nimi

Ojansivun sukuyhdistys ry:n manuaaliarkisto ja sukututkimusrekisteri.

 1. Rekisterit ja vastuuhenkilöt:
 • Aikaisemmin julkaistuja sukujulkaisuja/ Sukupuita koskeva manuaalinen ja atk-rekisterit sekä sukuseuran kustantamat muut julkaisut.
 1. Manuaalinen arkisto
  Säilytetään Ojansivun sukuyhdistys ry:n arkistossa. Manuaalinen arkisto käsittää ne yhdistyksen perustamisvuoden 1998 jälkeen yhdistyksen jäseniksi liittyneiden omakätiset jäsenilmoitukset ja muut niihin verrattavat vanhat asiakirjat.
 2. Sukujulkaisujen atk-rekisteri:
  Ojansivun sukuyhdistys ry:n jäsenrekisteri, jonka käytöstä ja julkisuudesta on tehty erillinen JÄSENREKISTERISELOSTE, joka julkaistaan em. Ojansivun sukuyhdistys ry:n nettisivulla.
 3. Sukututkimustoimikunnan sukutietorekisteri.
  Ojansivun sukuyhdistys ry ry:n valtuuskunta nimeää sukuseuran sukututkimustoimikunnan ja sille puheenjohtajan. Toimikunnan tehtävänä on kerätä sukua koskevia sukutietoja sukuseuralta pyydettäviä sukuselvityksiä sekä sukuseuran sukukirjoja varten.  Tätä varten sukuseuran sukututkimustoimikunnalla on käytössään atk-sukututkimusohjelmia, joihin tallennetaan jäsenkunnan sekä eri arkistolähteistä kerättyjä sukutietoja.

Ojansivun sukuyhdistys ry: valtuuskunta nimeää julkaisu-toimikunnan ja sille puheenjohtajan.

 • Vastuuhenkilöt
  Edellä mainituista rekistereistä päävastuu on Ojansivun sukuyhdistys ry:n valtuuskunnalla. Jokainen em. valtuuskunnan erikseen nimeämä toimikunnan jäsen vastaa, ettei hänen hallussaan olevia sukutietoja luovuteta asiattomaan käyttöön.
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  Sääntöjen mukaisen sukututkimustyön edistäminen seuran toiminnan tarkoituksen mukaan.
 2. Rekisterin tietosisältö:
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja sukuun kuuluvista henkilöistä:
 • tiedot sukuun kuuluvista henkilöistä perhesuhteineen ja sukuhaaroittain
 • nimi, syntymä-, vihkimis- ja kuolinaika ja – paikka, ammatti
 • suostumus- ja kieltotiedot
 • aikaisemmin julkaistut sukujulkaisut liitteineen kirjallisessa ja digitaalisessa muodossa
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
 • sukuun kuuluvilta saatavat perhetiedot sekä
 • muista sukututkimusrekistereistä, arkistoista ja kirjallisista lähteistä saatavat tiedot.
 • henkilötietojen päivittämisessä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
  Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tietoja ulkopuolisille vain sukututkimustarkoituksiin.
 1. Tietojen korjaaminen ja poistaminen:
  Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä ja valvonnan seurauksena.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet:
 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
 • Atk-pohjainen sukututkimusrekisteri on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Manuaaliarkisto on lukitussa tilassa.
 • Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.
 1. Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten.

Ojansivun sukuyhdistys ry.

Valtuuskunta
Raino Ojansivu
puheenjohtaja