Sukujuhla 29.07.2018 ****

Sukujuhla 29.07.2018

Ojansivun sukuyhdistys juhli 20 vuotta kestänyttä toimintakauttaan juhlallisissa merkeissä
Sastamalassa Lantula Talolla 29.07.2018.

Aluksi käytiin  Tyrvään kirkossa jumalanpaveluksessa jonka jälkeen kukkatervehdykset käytiin laskemassa Karkun Kärppälässä Salokunnan hautausmaalla siellä toinpuoleiseen siirtyneiden sukulaisten haudoille.

Kukkienlasku aloitettiin Fanni ja Herman Ojansivun haudoilta jonka jälkeen kukkia laskettiin ensin suvun sankarivauínajaa Vilho Ojansivun paadelle ja sen jälkeen monelle muulle hautausmaalla viimeisen leposijan saaneen sukulaisen haudalle.

Kukkatervehdystä Fanni ja Hermanni Ojansivun haudalle laskemassa:
Varapuheenjohtaja Kauno Ojansivu, Elina Hoilijoki ja Tuomas Reku.
Taustalla muita paikalla olleita sukuyhdistyksen jäseniä.

Tilaisuuden alussa puheenjohtaja Raino Ojansivu muisti 20 vuoden aikana aktiivisesti toimineita yhdistyksen jäseniä joista paikalla olivat kuvassa näkyvät henkilöt.
Korkeimman huomionosoituksen sai varapuheenjohtajana koko 20 vuoden ajan toiminut
Kauno Ojansivu jolle luovutettiin Tasavallan Presidentin viime itsenäisyyspäivänä myöntämä
Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali kultaisin ristein.


Juhlakokouksen osanottajia valmistautumassa varsinaiseen kokoukseen.

Varsinaisen sukukokouksen aluksi sytytettiin kynttilä ja vietettiin hiljainen hetki edellisen sukukokouksen jälkeen toinpuoleisiin siirtyneiden omaisten muistoksi.

Tämän jälkeen olikin vuorossa varsinainen kokouksen avaus ja siinä yhteydessä puheenjohtajana totesin, että varsinainen tilaisuuden juhlapuhe on tekstimuotoisena liitetty kokousaineiston alkuun ja siitä en sen paremmin kerro vaan kukin saa esityslistan liitteestätekstiversion lukea.

Tässä yhteydessä juhlapuheeksi ajateltu asianomainen tekstiversio:

Arvoisat sukulaiset, Ojansivun sukukuntaan 

Kaksikymmentä vuotta ja kolme päivää sitten minulla oli mahdollisuus olla vastaavanlaisessa hetkessä esittelemässä hieman yli kolmellekymmenelle Ojansivun sukuun kuuluvalle henkilölle sukuyhdistystoimintaa, samalla kertoen myös siitä oivallisesta mahdollisuudesta olla perustamassa Ojansivun suvulle oma sukuyhdistys.

Vielä silloin vuosia sitten en välttämättä olisi voinut uskonut, että nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin meillä olisi jälleen mahdollisuus kokoontua tähän Ojansivun sukuyhdistyksen sukujuhlaan ja neljänteen varsinaiseen sukukokoukseen sitten yhdistyksen perustamisen.

Kaksikymmentä vuotta on lyhyt aika tarkasteltaessa suvun vaiheita taaksepäin, kun vielä huomioimme sen tosiasian, että sukua on näiden kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana pystytty kartoittamaa taaksepäin aina tuonne 1300-luvun alkupuolelle kaiken lisäksi sitä ns. ”aatelista” sinistä verilinjaa myöden.

Voinemme katsoa edenneemme sukuyhdistyksemme toiminnassamme pienin, mutta kuitenkin niin määrätietoisin askelin eteenpäin.

Olemme vuosien aikana pystyneet keräämään sukuun kuuluvaa tietoutta jo jonkin verran talteen, lähinnä kuvamateriaalia kuva-arkistoon.

Muutamien sukuhaarojen tarinaa ja yksittäisiä tarinoita on myöskin saatu onnistuneesti talteen ja oman HERMANNI-lehtemme palstoille jäsenten luettavaksi saatettua. Sukuyhdistyksemme on vakiinnuttanut paikkansa jäsenistön keskuudessa näinä kahtenakymmenenä kuluneena vuonna kiitettävällä tavalla ja toimintaamme huomioidaan myös toisten sukuyhdistysten taholta.

Me sodan jälkeen syntynyt suuri ikäluokka olemme siinä vaiheessa elämänkaartamme, että katse on helppo kohdistaa myös taaksepäin: sinne, mistä voimme ammentaa lapsillemme ja lapsenlapsillemme virikkeitä ja muistoja niistä monista hetkistä joita omassa nuoruudessamme nuoruutemme onnellisina hetkinä olemme omien sukulaistemme kanssa viettäneet.

Suku ja sukusiteet ovat ehtymätön luonnonvara, vaikka monesti sanotaan suvun olevan pahin, mutta sovittakoon nyt tässä tilaisuudessa suvun olevan paras.

Olemme hetken kuluttua alkavan sukukokouksen jälkeen aloittamassa kolmatta vuosikymmenkautta omassa sukuyhdistyksemme toiminnassamme.

Tässä tulevassa kokouksessa päätettään toiminnan tavoitteista seuraavien vuosien ajalle.

Ne tavoitteen ja toiminnat tulevat niiden henkilöiden ohjeeksi, jotka vievät toimintaa eteenpäin seuraavat neljä vuotta.

Tässä kokouksessa valittava valtuuskunta toimii lähinnä ohjaavana ja valvovana elimenä johtokunnalle. Johtokunnan tehtävä on varsinaisen toiminnan toteuttaminen niiden ohjeiden ja evästysten mukaisesti, joita tämä sukukokous toiminnalle seuraaviksi neljäksi vuodeksi asettaa.Toivon, että tämä nyt alkava sukukokous onnistuu valitsemaan hyvän ja toimivan valtuuskunnan.

Toivon tehtävien valintojen yhteydessä, että ei unohdettaisi myöskään nuorempia suvun jäseniä, sillä nuorissa on meidän yhdistyksemme tulevaisuus.

Valtuuskunta joka   valitsee johtokunnan toteuttamaan päätösten mukaista toimintaa sukuyhdistyksessämme, tulisi myös huomioida näiden nuorten voimavarojen ehtymättömyys.

Näillä sanoilla toivotan Teidät Rakkaat sukulaiset tervetulleeksi tähän neljänteen   viralliseen Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokoukseen sen perustamisen jälkeen

Samalla totean, että kokous on avattu.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sukuyhdistyksen puheenjohtaja Raino Ojansivu ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Tuomas Reku.

Käytiin ripeästi lävitsi edellisen toimintauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto joihin kokouksen osanottajilla ollut huomautettavaa.

Esitettiin tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma, ja budjettirunko jotka hyvin esittivän ne mahdollisuudet ja toiminnan tavoitteet joita tulevan kauden yhdistyksellä on mahdollisuus toteuttaa toiminnallisina kokonaisuuksina.

Jonkin verran tässä yhteydessä käytiin jo keskustelua myö asialistassa erillisenä asiana myös esiintynyttä oman sukukirja toteuttamista tulevan nelivuotiskauden aikana.

Sukukirjan toteuttaminen sai kannatusta, joskin puheenjohtaja ilmoitti, että ”yksin tätä työtä en pysty toteuttamaan” tämän jälkeen jäikin valitun valtuuskunnan ja johtokunnan tehtäväksi alkaa projektin valmistelu isommalla osanottajajoukolla.

Seuraavaksi kokouksessa päästiin henkilövalintoihin tulevan kauden toimintoja eteenpäin viemään.

Valtuuskunnan ja samalla Ojansivun sukuyhdistys ry:n puheenjohtajan tehtävään ei sen suurempaa halukkuutta tuntunut olevan joten puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raino Ojansivu Pyhtäältä.

Valtuuskunnan muina vanhoina jäseninä jatkokaudelle valittiin Kauno Ojansivu Sastamalasta joka sitten myös valtuuskunna järjestäytymiskokouksessa valittiin edelleen valtuuskunnan varapuheenjohtajan tointa jatkamaan.

Muiksi jäseniksi valtuuskunnassa jatkavat Tarmo Hoilijoki Sastamalasta, Esa Joutsen Sastamalasta, Hannu Mäkelä Sastamalasta ja uutena valittuna nuoremman polven edustaja Heli Hoilijoki Helsingistä ja erityisesti häneltä toivotaan uuttaa näkemystä yhdistyksemme toimintaan.

Valtuuskunnan varajäsenten osalta valinnoissa tapahtui enemmän muutoksia, kun vain sukuyhdistyksen sihteeri Tuomas Reku Sastamalasta valittiin vanhana ja uusína jäseninä Janina Alamäki Kokemäeltä, Teresa Haukkala Tampereelta, Elina Hoilijoki Tampereelta, Markus Mäkelä Helsingistä he kaikki edustavat suvun nuorempaa jäsenistöä ja kokemusta varajäsenistössä edustaa Eila Wallin Kokemäeltä.

Sukukirjan ohella myös HERMANNI-lehti ja sen ilmestyminen puhutti kokousyleisöä ja lehti pyritäänkin toteuttamaan joululukemistoksi, jossa myös tätä juhlavuoden sukujuhlaa paremmin käsitellään ja muille kuin kokouksessa mukana olleille tuodaan julki.

Kokouksen lopuksi sukuyhdistyksen sihteeri ojensi puheenjohtajana
20 vuotta toimineelle Raino Ojansivulle kukkakimpun kuluneista vuosista.

 

Osanottajat yhteiskuvassa ennen kotiinlähtöä

Tulen tätä sivua täydentämään lähiaikoina.