Sukujuhla 27.07.2014

 

Ojansivun sukuyhdistys ry                                               PÖYTÄKIRJA 1.1
OJANSIVUN SUKUYHDISTYS RY:N SUKUKOKOUS

Aika: 26.7.2014 klo 15.00 – 15.30

Paikka: Lantula-talo

Läsnä: 35 suvun jäsentä (liite 1)

ASIALISTA

1 Sukuyhdistyksen varapuheenjohtaja Kauno Ojansivu avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Saarinen.

3 Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Reku.

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Hoilijoki ja Esa Joutsen.

5 Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

6 Todettiin kokouksen läsnäolijat ( liite 1).

7 Todettiin, että kaikki läsnäolijat ovat äänivaltaisia.

8 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9 Hyväksyttiin kokouksen asialista (liite 2).

10 Esitettiin toimintakertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta  2010-13 (liite 3).

11 Esitettiin tilinpäätös kuluneelta nelivuotiskaudelta 2010-13 (liite 4).

12 Hyväksyttiin toimintakertomus.

13 Hyväksyttiin tilinpäätös.

14 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

15 Esiteltiin tulevan nelivuotiskauden 2014-2017 toimintasuunnitelma   (liite 5).

16 Talousarviosta esitettiin, että jos rahaa on, sitä käytetään.

17 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

18 Hyväksyttiin talousarvio.

19 Päätettiin pitää jäsenmaksut ja niiden kantotapa entisinä.

20 Päätettiin, että valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita.

21 Päätettiin, että toiminnantarkastajalle ei makseta palkkioita.

22 Sukuyhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toimii samalla myös valtuuskunnan                       puheenjohtajana, valittiin edelleen Raino Ojansivu.

23 Valtuuskunnan jäseniksi valittiin Tarmo Hoilijoki, Esa Joutsen, Aila Kaski, Hannu Mäkelä, Kauno Ojansivu ja Harri Saarinen.

24 Valtuuskunnan varajäseniksi valittiin Jukka Hoilijoki, Tapani Hoilijoki, Kalevi Järvensivu, Taina Kangas, Taija Lehto ja Tuomas Reku.

25 Päätettiin siirtää päätös Hermanni-lehden tulevaisuudesta valtuuskunnalle.

26 Päätettiin siirtää sukukirja ja sen toteuttamismahdollisuudet valtuuskunnan käsiteltäviksi.

27 Taija Lehto ehdotti, että sukukokouspäivä muutettaisiin lauantaiksi nykyisen  sunnuntain sijasta.
Suoritettiin koeäänestys asiasta.Enemmistö äänestäneistä kannatti siirtoa. Asia vaatii sääntömuutoksen, joten asia jätettiin valtuuskunnan ja johtokunnan valmisteltavaksi seuraavaa sukukokousta varten.

28 Ilmoitusasioita ei ollut.

29 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Kokouksen puolesta
Harri Saarinen                                                       Leena Reku
puheenjohtaja                                                       sihteeri

Olemme tänään tarkistaneen Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokouksen pöytäkirjan ja todeneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Sastamalassa ____ / ____ 2014
Tarmo Hoilijoki                                                      Esa Joutsen
pöytäkirjan tarkastaja                                          pöytäkirjan tarkastaja

Alapuolella kuvia sukujuhlan 2014 tapahtumista

Kuvat ottanut Heli Hoilijoki

Helin ottamat kuvat 4 Helin kuva 1 Helin kuva 2 Helin ottamat kuvat 3

Kuvat ottanut Aila Kaski (VENETPOHJA

Sukujuhla 20145

Sukujuhla 20147 Sukujuhla 20141

sukujuhla 20142 sukujuhla 20143 Sukujuhla 20144  Sukujuhla 20146

                                      Tuokiokuvia ohjelmaosuuden seurannasta.