Muisteluita… kirjoituksia

Sukukirja

Ojansivun suvun muistelmakilpailu 2014 – 2018

Säännöt ja osallistumisohjeet:

Ojansivun sukuyhdistys ry. tehostaa muistojenkeruuta kilpailulla, jonka tulokset julkaistaan  sukuyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa 2018.

Kilpailu on avoin kaikille ja kaikenikäisille muistelijoille:

Kilpailun tuomareita lukuun ottamatta.

Muistojen tai muisteltavien henkilöiden pitää liittyä jotenkin Ojansivun sukukuntaa.

Näin ollen myös Ojansivun sukuun kuulumattomat voivat osallistua, jos muistot koskettavat Ojansivun sukua.

Muistelijan ei tarvitse itse olla kirjoittaja, vaan esim. joku nuorempi sukulainen voi olla muistelun ylöskirjaaja ja myös puhutut nauhoitteet voivat osallistua.   Tekstiä voi kirjoittaa koneella tai käsin.

Aiheena voi olla aivan mitä tahansa:

Pientä tai suurta, hetkiä tai elämänkaaria, – Ojansivun sukuun liittyen.

Tämä ei ole varsinainen kirjoituskilpailu; muisto ja sen kerronta on tärkeintä. Muistelman aitous, koskettavuus ja esilletuonti, – kenties pikkutarkkuus ja yksityiskohdat, ovat tärkeitä kriteereitä.

Muistakaa, että tavallisen arkielämän kuvaaminen voi olla sitä arvokkainta muistitietoa. Älkää väheksykö elämäänne tai Teille sattuneita tapahtumia.

Emme odota suuria sankareita vaan arkista elämänmenoa, johon suvun juhlat ja kaikenlaiset sattumukset tuovat omat vivahteensa. Jos Teillä on muisteluunne liittyvää valokuva-aineistoa,

voitte liittää mukaan myös valokuvia.

Muistelun pituus:

Muisteluiden pituus voi vaihdella ½ liuskasta useisiin liuskoihin. Jaksamme kyllä lukea vaikka elämänkerran, jos Te jaksatte kirjoittaa. Sama muistelija voi kirjoittaa useita erillisiä kertomuksia tai koota ne yhteen mielensä mukaan.

Kilpailuaikaa on jatkettu:

Muistelut lähetetään 15.03.2018 mennessä

Raino Ojansivu.
Peurankuja 2 B 14
49210 HUUTJÄRVI
raino.ojansivu(a)kymp.net
0400 854 146

Mahdolliset lisäkysymykset myöskin hänelle.

Kilpailuun osallistutaan omalla nimellä (sekä mahdollinen muistiinmerkitsijän nimi yhteystietoineen).
Lisäksi tarvitsemme muistelijan yhteystiedot: osoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä muistelijan syntymävuoden ja –paikan.

Muistelmien myöhempää käyttötarkoitusta varten olisi tärkeää, että kerronnassa kävisi selville miten kirjoitus liittyy Ojansivun sukuun ja esim. kerronnassa esiintyvien henkilöiden sukulaissuhteet.

Jos olette kuullut muistelman tai kertomuksen joltakin muulta, mainitkaa myös hänen nimensä ja suhteensa Ojansivun sukuun.

Kilpailuun osallistuja antaa muistelulleen julkaisuoikeudet sukuseuran lehdissä tai sukukirjoissa sekä sukujuhlissa.

Muisteluita ei palauteta, joten ottakaa itsellenne kopio. Sen sijaan lähettämänne valokuvat palautetaan kopioimisen jälkeen, jos niin haluatte.

Muisteluja säilytetään Raino Ojansivun  toimesta yleisten sukututkimustietojen säilytystavan mukaisesti. Parhaita muistelmia luetaan ja palkitaan tuotepalkinnoilla 20-vuotisjuhlassa.

Kaikki muistelmat osallistuvat Ojansivun suvun muistelmakirjaan, joka toimitetaan heti kun riittävästi materiaalia on kasassa.

 Muistorikkaita hetkiä Ojansivun suvun muistoissa ja parissa!

Nyt sitten kirjoittelemaan…