#ETUSIVUMME#

 

Koskahan on viimeksi Piimäsjärvenmaassa päässyt
katselemaan näin vuolasta ”Ojansivua”
 
 
                                                                             
 
 
 
                                                                                                                           Ahti2012
 
Täällä Pyhtäällä puheenjohtajan nykyisellä ”kotipaikalla” pääsee aika ajoin näkemään, kun Ahti meren jumala nousee rantakaislikkoon kulmat kurtussa seuraamaan maailman menoa.
Klikkaamalla kuvaa pääset kuuntelemaan kauniin laulun pyhtäältä.
 
 

Täällä Karkun Masonmaan Vuorelan pihatanhuvilla ja pirtissä
Ojansivun sukuyhdistyksen perustamiseen alkoi

Ojansivun sukuyhdistyksen ”syntysanat”

Ojansivun sukuyhdistyksen tarkoituksena on selvittää eri puolilta Suomea olevien Ojansivun sukuun kuuluneiden ja nykyään kuuluvien sukulaisten vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja olla edistämässä yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan:

– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä,
retkiä, ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

– tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

– kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta
sekä sattaa sitä jäsenten tietoon,

– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista
edistävää julkaisutoimintaa.

Raino Ojansivu
valtuuskunnan puheenjohtaja

rekisteritieto vanha

 Alkuun saattavana asiana Ojansivun sukuyhdistyksen perustamiselle voidaan pitää päätöstä järjestää suvun jäsenille tyhteinen tapaaminen, joka sitten parin – kolmen vuoden aikana tapahtuneiden tapaamisten, yhteydenottojen ja keskusteluiden voitiin toteuttaa kesällä 1998.

Tämä ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 26.07.1998 Masonmaan Vuorelassa, jonka päärekennuksen ja pihapiirin Tarmo Hoilijoki perheineen antoi suvun käyttöön tätä tapaamista varten.

Tilaisuuden tarjoilusta vastasi Krista Joutsen kiitoksien kera ja muista sukutapaamiseen ja juhlaan liittyvistä järjestelyistä huolehtivat myöskin kiitoksella siskokset Airi Lehto ja Leena Reku.

Tapaamiseen saapui yli kolmekymmentä Bernhard Herman Ojansivun jälkeläistä eri sukuhaaroista.

Päivän tilaisuus aloitettiin vierailemalla Salokunnan hautausmaalla olevilla suvun jäsenten haudoilla.

Ensimmäiseksi käytiin Hermanni ja Fanni Ojansivun haudalla , jolle kukkatervehdyksen laskivat vanhimman sukuhaaran edustajana Eila Wallin ja nuorimman sukuhaaran edustajana Tom Ojansivu.

Näiden tapahtuneiden kukkatervehdysten laskemisten jälkeen vierailtiin myös muilla Salokunnan hautausmaalla lepäävien suvun jäsenten haudoilla.

Tämän jälkeen Vuorelassa alkaneessa sukutapaamisessa esitettiin ajatus Ojansivu sukuyhdistyksen perustamisesta ja paikalle kerääntyneet sukukulaiset eri sukuhaaroista päättivät yksimielisesti järjestäytyä viralliseksi kokoukseksi.

Sukuyhdistyksen perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nuorinta sukuhaaraa edustava Raino Ojansivu ja sihteeriksi vanhinta sukuhaaraa edustava Leena Reku.

Kokouksessa käytiin ensin vilkas ja antoisa keskustelu yhdistyksen tarpeellisuudesta ja siitä mikä on mahdollisesti perustetavan sukuyhdistyksen rooli, jonka jälkeen sukuyhdistys sitten päätettiin yksimielisesti perustaa.

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen välittömästä rekisteröimisestä, sekä säännöistä, joiden mukaan yhdistyksen tarkoitus voidaan kiteyttää muutamalla sanalla seuraavasti:

”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää Ojansivun sukuun liittyviä muistoja, perimätietoja ja esineitä, järjestää kokouksia ja pitää sukukirjaa.

Yhdistys voi perustaa rahastoja ja hankkia sekä kiinteää, että irtainta omaisuutta. Yhdistys voi avustaa varattomia vaikeuksissa olevia suvun jäseniä sairastapauksissa ja opintojen harjoittamisessa”

Tämän perustavan sukukokouksen hyväksymissä säännöissä todetaan myös, että suvun jäsenten avio- ja avopuolisot ja heidän yhteiset lapsensa voivat kuulua sukuyhdistykseen tasavertaisina jäseninä.

Sukukokous päätettiin pitää joka neljäs vuosi heinäkuun viimeisessä viikonvaihteessa samana vuonna, jona järjestetään talviolympialaiset.

Hermannin omakätinenHerman Ojansivun nimikirjoitus valtakirjasta Karkun seurakunnan kokoukseen  joka pidettiin 07.12.1930 valtakirja on päivätty  06.12.1930.

Sivuja viimeksi päivitetty

07.10.2022

Mahdolliset risut ja/tai ruusut näiden sivustojen sisällöstä
rakentaja toivoo alla olevalla sähköpostilla
oikeaan osoitteeseen.
raino.ojansivu(a)kymp.net