Puheenjohtajalta 16.04.2018 *****

Esiintyykö tässä historian kirjoituksen  oikeanpuoleisessa kuvassa yksi esi-isistämme Karkun Kärppälässä Jysiässä asunut ja talon ylläpitämä sotilas Matts Jysig vaiko Tartviikin torpan perustaja Ylä-Satakunnan veronkantokirjuri Matss Starcvik vai sittenkin Porin ruotujakoisen takk`ampujapatalijonan piiskuri Korporal Johan Mattsson Grym, mutta ehkä hän sittenkin on tämän Ojansivun sukuyhdistys ry:n historian kokoaja sukuyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Raino Ojansivu.

Pyhtäällä 16.04.2018

Arvoisat Ojansivun sukukuntaan kuuluvat!

Noiden kahden ylläolevan kuvan väliin olen kerännyt Ojansivun sukuyhdistys ry:n historiikkia kuluneen 20- vuoden ajanjaksolta – ajanjaksolta jonka sukuyhdistys heinäkuun sukukokouksen yhteydessä tulee toimineeksi.

Kuluneet vuodet ovat olleet työn täyteisiä ensin perustamisen jälkeisinä ensimmäisinä vuosina sitten ehkäpä hieman laantuen ja nyt viimeisten vuosien aikana olemme seilanneet sellaisessa suvantovaiheessa toiminnan osalta, mutta ehkäpä nyt sitten on jälleen aika aktivoida toimintaa, sillä paljon on vielä tekemätöntä työtä sukulaisuuden, oman minän ja sukututkimuksen parissa.

Ennen kaikkea sukututkimuksen ja nykyisyyden – suvun perimän talteen kerääminen ja sen mahdollistaminen, että olemme pystyneet tulevien sukupolviemme tarkasteltaviksi saamaan muistoja meistä ja meitä edeltävistä ajoista dokumentoihin muotoihin, ovatko ne sitten kirjallisia, ääni- tai kuvatallenteita, mutta pääsia kuitenkin on, että olemme kuitenkin jotain tuleville sukupolville pystyneet tallentamaan tätä nyt elämäämme hetkeä.

Omalta osaltani tuo historiankirjoitus olkoon se osuus josta meidän sitten yhdessä on mahdollisuus olla rakentamassa sitä jo kauan odotewttua sukukirjaa – sukukirjaa joka on kuitenkin nämä vuodet ollut vain haaveasteella, koska se kirjaprojekti on sellainen kokonaisuus, että sitä ei yksi tekijä yksin pysty toteuttamaan jo aineiston kokoaminen sukukortteja varten vaatii suunnattoman määrän ponnisteluja ja kun vielä voidaan todeta se, että tässä vuosien aikana kerätyt sukutiedot ovat monelta osin jo vanhentunutta tietoa käsittävää aineistoa.

Myös kirjaan tulevat mahdolliset muistelut eri henkilöistä, heidän elämästään ja toimistaa ovat osaltaan sellaista tuotosta kirjan sisältöön, että ne eivät ole missään tapauksessa yhden ja saman henkilön kirjoitelmia jokaisen eri henkilön kohdalta vaa niihin kirjoituksiin pitää saada syvempi näkemys jokaisen omasta perhepiiristä jotta näkemys ja historiatieto henkilöstä on mahdollisimman oikeaa tietoa sisältävää historiatietoa.

Tämä sukujuhlassa esiintuleva historiankirjoitus olkoon vaikkapa se alkuunsaattava kooste siitä vielä haaveissa olevasta sukukirjasta – sukukirjasta jonka jo moni sukuyhdistys on aikaan saanut ja siihen uusintapainoksiakin vuosien myötä toteuttanut ja silloin kun sukukirjan kansien väliin on pystytty laittamaan jopa kymmeniä tuhansia sukukunnan jäsenten tietoja ja historiaa niin voi vain kuvitella sitä työn määrää jota teokseen on käytretty jo tietojen tarkistamisen muodossa.

Nyt on kuitenkin se hetki meidän osaltamme, että on aika vakavasti alkaa ajattelemaan tuon oman sukukirjan valmistelua ja siksi  sukukokouksessa onkin hyvä hetki tuhon asiaan paneutua vakavammalla ajatuksella – josko se sitten seuraavaan sukutapaamiseen olisi syntynyt – nimittäin se Ojansivun Sukukirja.

Näine ajatuksín ennakkotoivotukset heinäkuun sukutapaamiseen ja sukujuhlaan juhlistamaan Ojansivun sukuyhdistys ry:n 20-vuotis juhlataivalta.

Lantulassa tavataan.

Ojansivun sukuyhdistys ry.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja
0400 854 146
raino.ojansivu@kymp.net

==========================================================

 

Arvoisat kutsuvieraat, Hyvät sukulaiset.

Kaksitoista vuotta sitten kokoontuessamme Vuorelassa uskon yhdellä Teistä myöskin tänään täällä paikalla olevalla ajatusten aika ajoin olleen aivan jossain muualla.

Tänään kaksitoista vuotta myöhemmin meillä on täällä paikalla myöskin noiden silloisten ajatusten kohde juhlimassa kanssamme oman suvun sukujuhlaa ja niin on myöskin hänen tyttärensä ja mummonsa.

Hän jonka ajatukset silloin kaksitoista vuotta sitten viivähtivät aika ajoin nuorimmassa lapsessaan, josta sitten muutama päivä sukujuhlan jälkeen tuli äiti hänestäkin.

Te Eila, Päivi ja Janina olette osa Hermannin jälkeläisiä vanhimmasta Kaarle Hermannin ”Kallen” sukuhaarasta, joiden sukuhaarojen edustajia täällä tänään on koolla kahdeksasta sukuhaarasta eli yhtä vaille juuri kaikista niistä sukuhaaroista joille jatkuvuutta on suotu.

Sukuyhdistystoiminta jota tänään olemme osaltamme täällä toteuttamassa  on toimintaa joka monasti alkaa valitettavan myöhäisellä iällä.

Sillä silloin kun sukuasiat ja sukulaisuus alkaa enemmässä määrin kiinnostaa ei enää ole sitä mummoa – vaaria, äitiä – isää – tätiä – setää, jolta voisi moneen epäselvään sukua koskevaan asiaan saada oikeita vastauksia.

Perustettujen ja perustettavien  sukuyhdistysten ja sukuseurojen tehtävänä on osaltaan olla edesauttamassa sitä, että nuoremmat sukupolvet voisivat olla riittävän ajoissa  aktiivisia sukuun ja sukulaisuuteen liittyvissä asioissa.

Jo silloin kun heillä on mahdollisuus niin lähipiiriltään kuin hieman kaukaisemmiltakin vanhemmilta sukulaisilta sukuun liittyvistä asioista ottaa selvää.

Te nuoremmat kyselkää, kirjoittakaa, kerätkää ja tallettakaa kaikkea mahdollista sukuun kuuluvaa tietoa ja asioita tuleville omille lapsillenne.

Sitten joskus tutkittavaksi, kun he ovat riittävän vanhoja haluamaan ja ymmärtämään  tietoa vaikkapa omista isovanhemmistaan ja muista sukuun kuuluvista sukulaisistaan joita ei enää ole kertomassa heille kaikista niistä asioista, jotka aikanaan jäi kysymättä.

Matts Jysing tuo Jysiän tilan ylläpitämä sotilas, Matts Starckvik verokirjuri Tarkviikista, Matts Aleen seppä Tottijärveltä, Henrik Ulrikan poika Mason Antilasta kaikki he rakkaine vaimoineen ovat osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että me Bernhart Herman HERMANNI Ojansivun, Mathilda Flinckin ja Fanni Marjamäen perilliset tänä kauniina sunnuntaina olemme voineet kokoontua yhteen viettämään yhteistä hetkeä sukulaisten kesken.

Meillä paikalle kokoontuneille on siinä samalla myös  annettu mahdollisuus olla luomassa nuoremmille sukuun kuuluville jatkuvuutta suvun keskeiseen toimintaan ja yhdessäoloon  vaikka vain näin kerran neljässä vuodessa.

Kanssakäyminen  sukulaisten kesken on sukuyhteisön keskinäisen toiminnan peruskiviä joka  samalla on avartamassa   sukuyhdistystoiminnan  mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen kanssakäymiseen sukukunnan kaikkien sukulaisten kesken.

Näillä sanoilla haluan omasta ja valtuuskunnan puolesta toivottaa Teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen – nauttikaa tästä iltapäivästä sukulaisten seurasta.

Näillä sanoilla avasin Ojansivun sukuyhdistys ry:n neljännen sukujuhlan ja sukukokouksen 25.07.2010 Sastamalan Lantula-talolla.

Täällä Pyhtäällä meren äärellä puheenjohtajan nykyisellä kotipaikalla aina joskus pääsee näkemään, kun Ahti meren valtias nousee rantaan ja siinä rantakaislikon suojassa katselee maailman menoa kulmat kurtussa.