Kirjaesittely 06.08.2020****

http://ojansivunsukuyhdistys.nettisivu.org/wp-content/uploads/sites/1110/2020/08/safe_image.gif

Nyt tutustumaan päivän polttaviin ajatuksiin!

 

Suuren pelin paluu

Kokeneen näkijän ja tekijän syväluotaus Suomen haasteisiin ja uhkiin ​​

Mannerlaatat liikkuvat maailmanpolitiikassa ja suuria siirtoja tehdään. Muutos kiihtyy – miten käy Suomen? ​

Kansainvälisen myllerryksen keskellä tarvitsemme uudet suuntaviitat. Hiski Haukkala pureutuu suureen kuvaan, osoittaa uhat ja mahdollisuudet sekä tarjoaa uusia aineksia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. ​​

Kuten ennenkin, tosiasioiden tunnistamisesta alkaa viisas vaikuttaminen.

ISBN: 978-951-1-37411-4

Julkaisukuukausi: 09.2020

Kirjastoluokka: AV 32.5

Kustantamo: Otava

Asiasana:  Hiski Haukkala

Kirja ennakkomyynnissä mm.
Ojansivun sukuyhdistys ry
raino.ojansivu@kymp.net

==========================================

Uunituore painos historiikista

”Menneitä vuosia 1998 – 2018”

on nyt valmiina

Historiikki on nyt valmis
64 sivua
Hinta jäsenet                    10,00 €
Hinta ei jäsenet                15,00 €
Postikulu                              3,50 €

Mitä kaikkea näiden kansilehtien väliin tuleekaan mahtumaan – kannattaa tutustua.

Historian havinaa

Kaksi vuosikymmentä on jo sellainen pitkäksi ajaksi luokiteltava aika  – aika jopa historiantutkimuksessa varsinkin jos kyseessä on sukuhistoria ja ennen kaikkea sukuyhdistystoiminta ja siksi olen katsonut aiheelliseksi kerätä oman Ojansivun sukuyhdistys ry:n historiaa kansien väliin sen alkuvaiheista ja kuluneiden vuosien saatossa tapahtuneista erilaisista asioista

Ehkä Teistä hyvät lukijat monen mielestä tämämonen  historiankirjoitus on hieman vajavainen vain yhden henkilön näkemys tähän aiheeseen, mutta olen kuitenkin päättänyt  tämän  tuotoksen jäsenistön ja muiden halukkaiden  luettavaksi toteuttaa, sekä jälkipolville säilytettävä tarkoittaen.

Raino Ojansivu

========================================================================

Suomen muuttuvat koordinatit

Hiski Haukkala

Yhdysvallat ja Euroopan unioni heikentyvät, Venäjä ja Kiina vahvistuvat. Muutoksella on vääjäämättömät vaikutuksensa myös Suomen kansainväliseen asemaan. Millaista ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä roolia Suomen kannattaa tavoitella jatkossa? Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala analysoi kirjassaan Suomen muuttuvat koordinaatit maamme tulevaisuuden keskeisiä haasteita ja niiden myötä syntyviä mahdollisia valintatilanteita.

Suomen muuttuvat koordinaatit -teos käsittelee pääosin lähitulevaisuutta, mutta siinä pohditaan myös Suomen ulkopolitiikan pitkää linjaa, onko sellaista nähtävissä, sekä heitetään koukkuja pidemmän aikavälin trendien suuntaan. Niin valtioiden väliset voimasuhteet kuin käsitykset kansainvälisistä suhteista ovat muutoksessa. Suomen perinteinen toimintaympäristö, Eurooppa ja etenkin Pohjois-Eurooppa, on laajentunut Brysselin, Moskovan ja Washingtonin välille piirtyvien linjojen muodostamaan kolmioon. ”Suomen koordinaatit määrittyvät aina sekä rakenteellisten tekijöiden että omien valintojemme välisessä vuorovaikutuksessa,” Haukkala linjaa.

Suomen Venäjän-suhteessa Haukkala näkee kaksi vaaraa: ”liiallisen sinisilmäisyyden, joka houkuttaa Venäjää hyväksikäyttöön ja rajojen loukkaukseen” sekä ”liiallisen negatiivisuuden tai hysterian, joka muuttuu helposti itseään toteuttavaksi ennusteeksi”. Ratkaisuksi Haukkala kehottaa tekemään realistisen ja kyllin laajasti jaetun tilannearvion Venäjästä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, jotka ovat suuret, sekä uhkista, joita ei tule vähätellä muttei myöskään pelätä.

Menestyäkseen Suomen on Haukkalan mukaan ensin ratkaista omat ongelmansa, noustava ekologisesti kestävälle kasvu-uralle ja ratkaistava sisäiset jännitteet sukupolvien, yhteiskuntaluokkien ja maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Suomen on kasvatettava suomalaisen yhteiskunnan omaa kriisinsietokykyä. Myös globaalisti Suomen tulee olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Tämä tarkoittaa Haukkalan mukaan EU:n ja muiden läntisten rakenteiden tukemista ja niihin tukeutumista, likeisemmän Venäjä-suhteen rakentamista sekä pääsyä osalliseksi arktisesta buumista. ”Tämän reseptin menestyksekäs soveltaminen vaatii aktiivista maailmaa ja sen muutosta koskevaa tarkkailua ja pohdintaa sekä älyllistä joustavuutta muuttaa tarvittaessa kurssia nopeastikin muuttuvien olosuhteiden mukaan”, Haukkala toteaa.

Hiski Haukkala on Teresa os. Ojansivun aviomies
VTT Hiski Haukkala (s. 1973) (Taulu 262) on kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut Alexander Stubbin neuvonantajana ulkoministeriössä sekä tutkijana mm. Ulkopoliittisessa instituutissa.

Tällä hetkellä hän on Tampereen Yliopiston Professorina

http://suomenmuuttuvatkoordinaatit.blogspot.com/

Suomen muuttuvat koordinaatit
196 sivua

EAN 9789512088652
Lk. 32.5
160 sivua
Kannen suunnittelu Tuomo Parikka
Gummerus Kustannus, tammikuu 2012
ISBN 978-951-20-8865-2

 

========================================================================

 

 

Toisena kirjana esittelen teoksen, jonka sain tyttäreltäni Teresalta joululahjaksi. Tiukan neljä osaisen  kirjasarjan jossa on luettavaa  yli 2300 sivua Sastamalan alueen historiaa aina esihistoriasta lähelle nykypäivää.

Ensimmäinen osa Unto Salon ja Sastamalan historiatoimikunnan tuottama 2004:

SASTAMALAN HISTORIA 1, 1 esihistoria

SASTAMALAN HISTORIA 1, 2 esihistorian liiteosa

Teoksista sanottua:

”Professori Unto Salon tutkimusote poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta, koska hänellä on voimakas pyrkimys päästä entistä paljon syvällisempää kokonaiskuvaan esihistoriallisista kausista.

Hän yhdistää laajaan arkkeologiseen tietämykseesnsä muiden tieteenalojen saavuttamia tuloksia, kuten geologiaa ja muita luonnontieteitä.

Kielitiedettä käytetään tavalista paljon enemmän ja kansantieteen suvereenihallinta auttaa selittämään löydettyjen esineidenkäytötapoja.

Myöhempi kansanperinne auttaa ymmärtämään arkkeologisten aikojen todennäköistä ajatustapaa.

Myös historiallisia perusteluja hän käyttää taitavasti ja rohkeasti. En saata olla ihailematta uranuurtajan uljaita ponnistuksia laajentaa tieteensä kenttää eri suuntiin”

Professori Mauno Jokipii Sastamalan esihistorian käsikirjoituksesta.

Toinen ja kolmas osa Juhani Piilosen ja Sastamalan historiatoimikunnan tuottama 2007:

SASTAMALAN HISTORIA 2

SASTAMALAN HISTORIA 3

Teoksista sanottua:

”- Juhani Piilosen laatima teksti on hänen valitsemiensa ratkaisujen puitteissa muuan virheettömimmistä ja varmaa vankimmin dokumentoitu kaikista niistä, mitä minun silmäiltäväkseni on tullut.

Kaikkialta käsikirjoituksesta huokuu vaikutelma siitä, ettätyö on tehty mitä huolellisemmin osoittaen tehtävää kohtaanmitä suurinta uskollisuutta ja tunnollisuutta, eikä vaivaa lähteiden parissa tai tekstin rakentamisessa ole säästelty.

Kun on tapana sanoa, että nimi takaa tavaran laadun, niin Sastamalan historiastakin voi todeta sen olevan hyvin luonteenomainen osa Piilosen tuotantoa.”

Professori Erkki Lehtinen Sastamalan historian käsikirjoituksesta.

Itse olen tuota 2300 sivuista teosta päässyt vasta vain pintaraapaisun sisältöön tekemään ja ehkäpä sieltä ensin pyrkinyt hakemaan oman suvun vaiheisiin mahdollisesti liittyvää aineistoa jota sieltä olen sittemmin kyllä löytänytkin sukututkimukseni vahvistukseksi.

Tämä kirjasarja on sellainen oman alueen historiaan liittyvä teos, että siihen kannattaa jokaisen tällä kirjan kertomusalueella asuvan tai sinne juurensa omaavan henkilön tutustua ja sen omaan kirjahyllyynsä hankkivan ei kuitenkaan kirjahyllyn täytteeksi vaan kokonaisvaltaiseen käyttöön.

Tämän minun saamani kirjasarjan Joulupukki oli hankkinut tyttäreni asuinpaikan Lavian kunnan kirjastolta.

Lukuterveisin

Raino Ojansivu