Copyright ©

 kvelev_karhu

Avaamalla Ojansivun sukuyhdistys ry:n kotisivut sitoudut samalla noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Ojansivu sukuyhdistyksen-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Ojansivun sukuyhdistys ry.Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Ojansivun sukuyhdistyksen valtuuskunnan  kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ojansivun sukuyhdistyksen kotisivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Ojansivun sukuyhdistyksen  erillistä kirjallista suostumusta.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua.

Ojansivun sukuyhdistyksen kotisivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille.

Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Ojansivun sukuyhdistys ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Ojansivun sukuyhdistys ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Ojansivun sukuyhdistyksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia.

Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Ojansivun sukuyhdistyksen tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Ojansivun sukuyhdistyksen -sivujen välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; ennen lähettämistä ja olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja  aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Ojansivun sukuyhdistykselle, ja että Ojansivun sukuyhdistys voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Ojansivun sukuyhdistystä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Ojansivun sukuyhdistykselle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Ojansivun sukuyhdistys ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Ojansivun sukuyhdistys voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Copyright © Ojansivun sukuyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.