Toimintaa vuosille 2018 -2021

Kaarinan käsityönäyteKaarina Ojansivun kaunis käsityö

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 – 2021

HALLINTO

Yhdistyksen ylintä valtaa sukukokousten välisenä ajanjaksona käyttää sukuyhdistyksen valtuuskunta johon kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja, joka samalla toimii sukuyhdistyksen puheenjohtajana ja  joka valitaan  neljäksi vuodeksi kerrallaan, sekä kuusi  (6) varsinaista jäsentä jotka valitaan myöskin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin hoitamaan heille kuuluvia tehtäviä tai valitsee sihteerin  valtuuskunnan ulkopuolelta hoitamaan hänelle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen varsinaista hallinnollista työtä hoitaa tehtävään valittu johtokunta jonka valtuuskunta  vuosikokouksissaan  valitsee johtokunnalle kuuluvia tehtäviä hoitamaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja emännän tehtäviinsä, jotka hoitavat heille kuuluvat normaalit toimenpiteet yhdistyksen toimintakauden (tilivuoden) aikana.

TALOUS

Yhdistyksen talous hyvin pitkälti riippuvainen jäsenmaksujen saamisesta käyttöön ja siksi tulee aktiivisesti panostaa uusien jäsenien hankintaan ja heidän aktivoimiseensa myöskin  toimintaan mukaan, sekä suorittamaan jäsenille kuuluvan jäsenmaksun.

Jotta tulot saataisiin jollakin tavalla vastaamaan tulevien  toimintakausien kuluja tulisi jäsenmäärä pystyä kasvattamaan toimintakauden aikana ja  saavuttamaan noin 100 jäsenen määrä.

TOIMINTA

Kauden toiminnan ensimmäinen päämäärä on siis jäsenistön saaminen entistä enemmässä määrin aktiiviseen toimintaan mukaan ja maksamaan jäsenmaksunsa, eikä vain ilmoittamaan jäseneksi liittymisestään.

Jäsenmaksun suuruus joka sukukokouksessa vahvistetaan ei missään tapauksessa voi olla esteenä jäsenmäärän kehittymiseen ajatellulle tasolle.                                                                                                                                                                                 HERMANNI – lehti projektia tulee jatkaa ja tehdä siitä perinne jota sukuyhteistyöstä kiinnostuneet aktiiviset henkilöt olisivat jo alkuvuodesta valmiit odottamaan ja myös ovat omalta osaltaan valmiit avustamaan lehden tuottamista.

Vuosittain lehdestä saamme varmaan näyttävän niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin, siten kuin jo ensimmäinen toteutettu lehtikinti miksi yrittäisi jatkaa tätä hyvin alkanutta perinnettä.                                                                                                                             Näin kuudennen sukuyhdistyksen ”olympiaadin” suunnitelmia tehtäessä toiminta on vielä paljon sitä mitä johtokunta pystyy omalla panoksellaan tuottamaan ja aktivoitujen jäsenten suosiollisella avustuksella muuten toimintaa saadaan entistä enemmän ohjattua sellaisille ominallisille toiminnallisille tehtäväalueille joita varten sukuyhdistys akanaan perustettiin.

Sukuyhdistyksen tarkoitus on suvun perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen. Sukukirjan aikaansaaminen tulevan toimintakauden (2019 – 2022) tulee olla päämäärä, jonka vuoksi tietojen kokoaminen ja sukuluettelon ajan tasalle saaminen on erikoisen tärkeää.

Mahdolliset suvun vanhat esineet ja vanhat valokuvat ovat oivallista materiaakia jota tulevaan sukukirjaan on mahdollisuus tallentaa, myöskään suvusta kertovia tarinoita ei tule unohtaa.. Valokuvista eritoten arkipäivän kuvia kaivataan niin valokuvina kuin kirjoituksinakin.

PERINNEPIIRI (lue. Sukututkimusjaosto)

Tarkoituksena on tulevien vuosien aikana perinnepiirin toiminnan saattaminen toimimaan aktiivisena osana sukuyhdistyksen kulttuuria ja perinnettä kartoittavana ja keräävänä yhteisönä seuran alaisuudessa kuitenkaan perinnepiirin itsenäisyyttä ja sen omaleimaisuutta tarpeettoman paljon rajoittamatta.

MUUTA

Sukuyhdistyksen tarkoituksena on edistää aktiivista sukuyhdistystoimintaa ja siinä samalla olla tukemassa alueellista  kotiseututyötä Sastamalan kaupungin alueella  kaikin  käytettävissä olevin keinoin niiden mahdollisuuksien mukaan jotka sukukokous valtuuskunnalle johtokunnalle on suonut.

Sukuyhdistyksen arkiston saattaminen toimivaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevien vuosienaikana niin, että se on käytettävissä, mutta sen pitää olla myöskin arkistomateriaalisesti oikein tallennettu.

Seuralla pitää olla oma näkyvyytensä myöskin oman kotikaupungin alueella sukututkimus ja sukuyhdistystoiminnoissa  sen pitää olla  samoin esillä aktiivisesti myöskin muissa  kulttuuri- ja perinnetapahtumiin liittyvissä toimissa.

Sukuyhdistyksen tulee aktiivisesti toimia myöskin neuvonantajana  kulttuurielämää ym. koskevissa kysymyksissä, kun tähän lisätään ”olympiaadijakson” ajan linjaukset voidaan seuran toiminnan olevan kattavuudeltaan sellainen, jolla on edellytykset olla täysipainoisesti vaalimassa ja tallentamassa Ojansivun suvun perimätietoutta ja nykypäivän  kulttuuria tulevien sukupolvien tarkasteltaviksi.

Näillä toiminnan suuntaviivoilla sukuyhdistysyhdistys pystyy vakiinnuttamaan asemansa sellaisena yhteisönä jollaiseksi se on suunniteltukin.

Ojansivun sukuyhdistys ry.
Valtuuskunta

Raino Ojansivu
Puheenjohtaja