Sukukirja?

Sukukirja

 

Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokous hyväksyi jo 2002  ajatuksen, että sukuyhdistyksen henkilöistä, historiasta ja nykytoiminnasta tehdään sukukirja.

Olin omalta osaltani lupaamassa, että tämä ajateltu kirja saadaan aikaiseksi ehkä jo seuraavaan sukukokoukseen, mutta kaikista hyvistä ponnisteluista huolimatta tämä kirja-asia ei ole edennyt ajatellulla tavalla ja siksi asia on  vaivannut minua monasti kuluneiden vuosien aikana, siksi olen ajatellut esittää asian uudelleen ajankohtaiseksi ja näin saada kirja valmistelun alle.

Nyt 01.05.2015 valtuuskunnan kokouksessa johtokunnan esityksen pohjalta asiaa alettiin vakavammin pohtimaan ja toteuttamisaikatauluksi vahvistettiin seuraa sukujuhla 2018 joka samalla on Ojansivun sukuyhdistys ry:n 20-vuotisjuhla.

Tämä kunnianhimoinen päätös kirjan toteuttamisesta vaatii useamman kuin vain muutaman aktiivin työpanoksen ja siksi käännynkin jokaisen sukuun kuuluvan sukulaisen puoleen.

Perhekuntien henkilötietojen tarkistamisesta ja täydentämisestä liittyviin tarkistuksiin ja myös juttujen kirjoittamiseen henkilöistä.

Nykyajan tietotekniikka helpottaa sukututkimusta, osaltaan myöskin julkaisutoimintaa ja koska sukuyhdistyksellä on jo vuosia ollut käytössään SukuJutut tietokoneohjelma johon sukutiedot on voitu tallentaa niin sekin seikka osaltaan on helpottamassa tämän sukukirjan aikaansaamista.

Tämä käytössä oleva sukuohjelma helpottaa ja yksinkertaistaa kirjan tekemistä antaen samalla myös edullisen mahdollisuuden tallentaa paljon muutakin sukukuntaan liittyvää  tietoa sähköiseen muotoon.

Päivitystietojen kerääminen tapahtuu joko näillä sukuyhdistyksen sivuilla olevalla jäsentietolomakkeella tai sitten jäsenistön ja sukulaisten  kirjeitse lähetettävällä paperisella jäsentietolomakkeella niiltä sukukuntaan kuuluvilta joilla ei nettiyhteyttä ja tietokonetta ole käytettävissä.

Omaisia pyydetään täyttämään lomake myöskin sellaisista sukuun kuuluvista joiden tiedot ovat hallinnassa tai sitten lähettämään näitä lomakkeita heille täytettäväksi ja edelleen allekirjoittaneelle palautettavaksi.

Lomakkeita tulisi ja kannattaa toimittaa myöskin sellaisille sukuun kuuluville joita sukuyhdistyksen puolesta yhteystietojen puuttumisen takia ole mahdollisesti voitu tavoittaa.

Tämän sukukirjaprojektin eteenpäinviemisen  onnistuminen riippuu nyt kaikista Teistä, hyvät sukulaiset.

Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana vetoankin nyt kaikkiin sukuyhdistyksen jäseniin ja sukukuntaan kuuluvin sukutietojen täydentämiseen ja tietojen palauttamiseen ensi tilassa, mutta kuitenkin viimeistään 30.06.2012 mennessä riippumatta siitä onko tietojen antaja osallistunut sukuyhdistyksen toimintaan.

Tämä täytettävä lomake on pyritty laatimaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, mutta tarvitessanne lisätietoja lomakkeen täytössä voitte ottaa yhteyttä valtuuskunnan tai johtokunnan  jäseniin.

Kirjaan on tarkoitus saada mahdollisimman paljon myöskin muuta tekstiä, juttuja, muisteluita ja muuta sukukuntaan kuuluvaa tietoutta. siksi myöskin näitä kirjoituksia olisi hyvä saada jo riittävän aikaisessa  kirjan koostamisvaiheessa.

Kirjan hinta on vielä tällä hetkellä pienoinen kysymysmerkki, mutta ennakkoon tilaajat tulevat kirjan saamaan alennuksella ja myöskin sukuyhdistyksen jäsenet tulevat kirjan saamaan halvemmalla kuin muun kirjan ostavat.

Nyt on hyvä aika ilmoittaa puheenjohtajalle omat juuresi – niin pitkälle kuin tiedät. Syötämme ne seuran sukututkimusohjelmaan ja tarkistamme löytyykö esi-isäsi jo tiedostoistamme. Voit tällä hetkellä löytää juuresi aina 1700-luvun alkuun saakka!

Soita tai lähetä sähköpostia!

Puheenjohtaja saa viikoittain lisätietoja ja kyselyjä Ojansivun suvun  juurista. Kiinnostusta riittää omien esi-isien löytämiseen kiitettävästi. Samalla meillä on mahdollisuus jatkuvasti tarkistaa ja löytää yhteyksiä eri sukuhaarojen kesken!

Kysy puheenjohtajalta tietääkö hän ehkä juuri sinun juuresi 1700-luvun alkupuolelle saakka?

TIEDÄTKÖ KUKA OLI ISOISÄSI ISOISÄ?

JOS SINULLA ON TAI SAAT HANKITUKSI tietoja juuristasi, lähetä niistä tiedot puheenjohtajalle.

Nyt sitten vain kaikki sukutietojen täydentämiseen ajan tasalle ja juttuja kirjoittelemaan niin kyllä me kirja aikaiseksi saadaan.

Raino Ojansivu

========================================================================

Tähän jatkoksi on hyvä lainata Sukuseurojen Keskusliitto ry:n alla olevaa kirjoitusta kuluneen vuoden (2013) syksyltä.

Sukuseurat

Lopettaako EU-asetuksen muutos sukukirjojen teon?

17.10.2013

Sukuseurojen Keskusliitto ry

EU:ssa on vireillä tietosuoja-asetuksen muutos, jolla on merkittäviä vaikutuksia sukututkimukseen ja sukuseurojen toimintaan. Nykyinen EU-sääntely on vuodelta 1995. Uudistuva tietosuoja-asetus on tarkoitus saada hyväksytyksi ennen EU-vaaleja toukokuussa 2014 ja se tulisi voimaan vuoden 2014 lopussa. Kansallisiin henkilötietolakeihin asetus vaikuttaisi kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta.

Uuteen sääntelyyn esitetään muun muassa oikeutta tulla unohdetuksi, profiloinnin rajoittamista sekä tietosuojavastuuhenkilöitä yrityksiin. Yritysten sanktioita tietosuojarikkeistä esitetään korotettavaksi huomattavasti.

Tiedon suojaaminen ja tallentaminen käytännössä

Nykykäytännössä sukukirjaa koottaessa tiedot lähetetään henkilölle tarkistettaviksi ja samalla kerrotaan, että tiedot tullaan julkaisemaan sukukirjassa. Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä.

Uudistuvan EU-asetuksen viimeisimmässä esityksessä vaaditaan yksilöityä, tietoista ja nimenomaista suostumusta. Suostumusta ei voi antaa vaikenemalla tai jättämällä toimi toteuttamatta. Suostumuksen edellyttäminen sukututkimuksen kohteena olevilta henkilöiltä henkilötietojen käsittelyn pohjaksi on täysin kohtuuton vaatimus.

Kokemus on osoittanut, että noin 10 prosenttia henkilöistä korjaa tai täydentää henkilötietojaan tai ilmoittaa suostumuksensa tietojen rekisteröimiseen.
Näin ollen suostumuksen vaatiminen edellyttäisi 90 prosentin tietojen poistamisen sukurekisteristä ja mahdollistaisi vain murto-osan tietojen esittämisen julkaistavissa sukukirjoissa. Suostumuksen vaatiminen johtaisi sukukirjojen tekemisen rajoittamiseen vain kuolleiden henkilöiden tietoihin, mikä taas johtaisi kyseisten hankkeiden kannattamattomuuteen ja sukukirjojen julkaisemisen loppumiseen.

Sukutoimialan näkökohtia

Nykyisestä asetusluonnoksesta ilmenee tarpeettoman tiukka lähtökohta henkilötietojen käsittelyyn sekä täydellinen tietämättömyys historiallisen ja sukututkimustiedon keräämisestä ja julkaisemisessa muutoinkin kohdattavista haasteista.

Sukuseurojen Keskusliitto vaatii, että alkuperäisessä esityksessä mainitut delegointivaltuutukset historiallisia käyttötarkoituksia varten (Esitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus artiklat 7 ja 83) säilytetään.

Sukuseurojen Keskusliitto ymmärtää tarpeen suojella sukututkimusrekisteriin merkittävien henkilöiden yksityisyyden suojaa, mutta tämän on mielestämme oltava tasapainossa sukututkimusharrastuksen tarpeiden kanssa.

Lisätietoja:

Sukuseurojen keskusliitto ry, pääsihteeri Eine Kuismin, 09-4369 9450, eine.kuismin@suvut.fi

Varatuomari Markku Ruuskanen, 050-572 9534, markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi

 =====================================================================