Kokouksia

Nuija1

OJANSIVUN SUKUYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika 1.5.2015 klo 14.45

Paikka Marja ja Hannu Mäkelän luona, Kutunpolku 11, Sastamala

Läsnä Mirja Hoilijoki
Anneli Järvensivu
Kaarina Ojansivu
Leena Reku puheenjohtaja, sihteeri
Poissa Maire Venetpohja

1 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Päätettiin esittää valtuuskunnalle puheenjohtajan tekemä toimintakertomus 2014.

4 Päätettiin esittää valtuuskunnalle tilinpäätös vuodelta 2014.

5 Todettiin vuoden 2014 lopun jäsentilanne. Ainaisjäseniä on 24 ja vuosijäsenmaksun maksoi 8 suvun jäsentä.

6 Hermanni-lehti ei ole ilmestynyt sitten vuoden 2012. Keskustellaan valtuuskunnan
kokouksessa tilanteesta.

7 Sukukirja olisi syytä saada valmiiksi 2018 sukukokoukseen mennessä. Keskustellaan valtuuskunnan kokouksessa tilanteesta.

8 Ilpo Lehto on irtisanonut Hermanni ja Urpo Ojansivun hautojen hoidon. Päätettiin esittää valtuuskunnalle, että haudat hoidettaisiin talkoilla. Kukat ja kynttilät kustantaisi sukuyhdistys.

9 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Leena Reku
puheenjohtaja

 

==================================================================

Ojansivun sukuyhdistys ry                                               PÖYTÄKIRJA

OJANSIVUN SUKUYHDISTYS RY VALTUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS

Aika 1.5.2015 klo 15

Paikka Marja ja Hannu Mäkelän luona, Kutunpolku 11, Sastamala

Läsnä:
Tarmo Hoilijoki
Esa Joutsen
Kalevi Järvensivu
Hannu Mäkelä
Kauno Ojansivu
Raino Ojansivu puheenjohtaja
Leena Reku sihteeri
Poissa Aila Kaski
Harri Saarinen

1 Puheenjohtaja Raino Ojansivu avasi kokouksen.

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi valtuuskunnan puheenjohtaja Raino Ojansivu luovutti varapuheenjohtajana koko sukuseuran toimiajan toimineelle aktiiville Kauno Ojansivulle Suomen Kotiseutuliiton myöstämän pronssisen ansiomerkin aktiivisesta sukuyhdistys ja paikalliskulttuurin tehdystä työstä.

3 Valittiin Kauno Ojansivu yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Reku.

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Joutsen ja Hannu Mäkelä.

5 Luettiin toimintakertomus vuodelta 2014 (liite 1). Se hyväksyttiin muutoksitta. Luettiin tilinpäätös vuodelta 2014 (liite 2) sekä toiminnantarkastajan lausunto. Hyväksyttiin tilinpäätös.

6 Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.

7 Valittiin johtokunnan jäsenet Maire Venetpohja, Anneli Järvensivu, Mirja Hoilijoki Kaarina Ojansivu ja Leena Reku jatkamaan edelleen. Valittiin Tuomas Reku valtuuskunnan sihteeriksi.

8 Antti Reku valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana ja Juhani Reku varalla.

9 – Ilpo Lehdon sanouduttua irti Hermanni ja Urpo Ojansivun hautojen hoidosta (liite 3) päätettiin jatkaa hautojen hoitoa talkoilla siten, että kukkien ja kynttilöiden hintaa maksetaan Hermannin haudasta 30 €/ vuosi ja Urpon haudasta 15 €/ vuosi. Kaarina Ojansivu lupautui hoitamaan Urpo Ojansivun hautaa ja Leena Reku Hermanni Ojansivun hautaa.

– Hermanni-lehti pyritään saamaan aikaiseksi tämän vuoden kuluessa. Hannu Mäkelä lupautui kirjoittamaan jutun viime kesän sukutapaamisesta. Tuomas Rekulta saataneen juttu Anttilan huutokaupasta. Frans ja Saara Ojansivun elämäntarinasta odotetaan juttua Anneli Järvensivulta.

– Vuosijäsenmaksuista lähetetään kirjeet vasta Hermannin ilmestymisen jälkeen niille, joille myös Hermanni postitetaan.
– Sukukirja-asiaan pannaan vauhtia lähettämälle kunkin sukuhaaran vastuuhenkilölle pyyntö päivittää oman sukuhaaransa jäsenten tiedot. Raino Ojansivu ryhtyy kokoamaan sukukirjaa siltä pohjalta, että kirjassa on tiedot Hermannista ja Matilda ja Fanni Ojansivusta ja heidän jälkeläisistään tähän päivään saakka.

Lisäksi kirjaan laitetaan elämäntarinoita ja muita juttuja ja kaskuja niin paljon kuin niitä saadaan. Hermanni-lehden tähänastisista numeroista löytyy jo aika paljon aineistoa.

Sukukirja julkaistaisiin vuoden 2018 sukutapaamisessa.
– Vuoden 2016 valtuuskunnan ja johtokunnan kokoukset pidetään Kaarina ja Kauno Ojansivun luona.

10 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Raino Ojansivu                                         Leena Reku
puheenjohtaja                                           sihteeri

Hannu Mäkelä                                          Esa Joutsen
pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

====================================================================

Ojansivun sukuyhdistys ry                                               PÖYTÄKIRJA 1.1
OJANSIVUN SUKUYHDISTYS RY:N SUKUKOKOUS

Aika: 26.7.2014 klo 15.00 – 15.30

Paikka: Lantula-talo

Läsnä: 35 suvun jäsentä (liite 1)

ASIALISTA

1 Sukuyhdistyksen varapuheenjohtaja Kauno Ojansivu avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Saarinen.

3 Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Reku.

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Hoilijoki ja Esa Joutsen.

5 Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

6 Todettiin kokouksen läsnäolijat ( liite 1).

7 Todettiin, että kaikki läsnäolijat ovat äänivaltaisia.

8 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9 Hyväksyttiin kokouksen asialista (liite 2).

10 Esitettiin toimintakertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta  2010-13 (liite 3).

11 Esitettiin tilinpäätös kuluneelta nelivuotiskaudelta 2010-13 (liite 4).

12 Hyväksyttiin toimintakertomus.

13 Hyväksyttiin tilinpäätös.

14 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

15 Esiteltiin tulevan nelivuotiskauden 2014-2017 toimintasuunnitelma   (liite 5).

16 Talousarviosta esitettiin, että jos rahaa on, sitä käytetään.

17 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

18 Hyväksyttiin talousarvio.

19 Päätettiin pitää jäsenmaksut ja niiden kantotapa entisinä.

20 Päätettiin, että valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita.

21 Päätettiin, että toiminnantarkastajalle ei makseta palkkioita.

22 Sukuyhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toimii samalla myös valtuuskunnan                       puheenjohtajana, valittiin edelleen Raino Ojansivu.

23 Valtuuskunnan jäseniksi valittiin Tarmo Hoilijoki, Esa Joutsen, Aila Kaski, Hannu Mäkelä, Kauno Ojansivu ja Harri Saarinen.

24 Valtuuskunnan varajäseniksi valittiin Jukka Hoilijoki, Tapani Hoilijoki, Kalevi Järvensivu, Taina Kangas, Taija Lehto ja Tuomas Reku.

25 Päätettiin siirtää päätös Hermanni-lehden tulevaisuudesta valtuuskunnalle.

26 Päätettiin siirtää sukukirja ja sen toteuttamismahdollisuudet valtuuskunnan käsiteltäviksi.

27 Taija Lehto ehdotti, että sukukokouspäivä muutettaisiin lauantaiksi nykyisen  sunnuntain sijasta.
Suoritettiin koeäänestys asiasta.Enemmistö äänestäneistä kannatti siirtoa. Asia vaatii sääntömuutoksen, joten asia jätettiin valtuuskunnan ja johtokunnan valmisteltavaksi seuraavaa sukukokousta varten.

28 Ilmoitusasioita ei ollut.

29 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Kokouksen puolesta
Harri Saarinen                                                       Leena Reku
puheenjohtaja                                                       sihteeri

Olemme tänään tarkistaneen Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokouksen pöytäkirjan ja todeneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Sastamalassa ____ / ____ 2014
Tarmo Hoilijoki                                                      Esa Joutsen
pöytäkirjan tarkastaja                                          pöytäkirjan tarkastaja