Sukujuhlainfo 29.07.2018 ****

Ojansivun sukuyhdistys ry:n 20-juhlavuosi.


Ojansivun sukuyhdistys ry:n valtuuskunta ja johtokunta kokoontuivat vuosikokoukseen
30.04.2017 tekemään vuosikokousasioiden mukaisia päätöksiä kuluneen (2016) toimintakauden 
tuloksista ja tapahtumista. 
Valtuuskunta teki myös johtokunnan esityksen pohjalta seuraavan päätöksen:
" Koska Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokous pidetään joka neljäs vuosi ja koska sukuyhdistys on 
perustettu vuonna 1998 niin tuleva sukukokous- ja sukujuhla onsamallasukuyhdistyksen 20-vuotisjuhla-
tapahtuma joka luo sukukokoukselle ja sukujuhlalle omanjuhlavuutensa. niin tämän johdosta sukukoko-
uksen valmistelu on hyväalkaa riittävän ajoissa"
Sukukokous ja -juhla päätettiin pitää Sastamalan Lantula Talolla 29.07.2018  päivän ohjelmaan tullaan 
palaamaan asioiden etenemisen tahdissa.

Juhlavuosi 2018

Vuosi 2018 on juhlavuosi ainakin kahdessa mielessä. Itsenäinen Suomi on siirtynyt toiselle vuosisadalle vaikeiden talven ja kevään 1918 traagisten tapahtumien jälkeen – tapahtumien jotka osaltaan jättivät haavat myös Ojansivun suvun jäsenkuntaan ja Ojansivun sukuyhdistys ry 20 vuotta.

Merkittäviä virstanpylväitä molemmat – sarjassaan. Valtiollisen itsenäisyyden satavuotinen taival ei ole aina ollut helppo ja itsestään selvä asia. Menneiden sukupolvien uhraukset itsenäisyyden säilyttämiseksi on syytä pitää edelleenkin muistissa.

Itsenäisyyden puolesta taistelleita veteraaneja on vielä keskuudessamme, mutta joukko pienenee. Heille erikoisen kiitos juhlavuotena. Helppo ei ollut menneille sukupolville sotien jälkeinen maan jälleenrakentaminenkaan. Uurastus tuo aina palkkansa tekijälleen, sanotaan. Sen esivanhempamme ovat osoittaneet. Muuten emme olisi tänään nauttimassa tämän päivän hyvinvointivaltiomme eduista ja elintasosta.

Sukuseuran puitteissa muistelemme juhlavuonna erikoisella kunnioituksella esivanhempiamme. Heidän työtään ja ponnistelujaan sen aikaisessa yhteiskunnassa. Elämä on ollut kautta aikojen selviytymiskamppailua. Vapaamatkustajille ei ollut sijaa. Ei ole voinut vedota saavutettuihin etuisuuksiin, eikä ”minulla on oikeus” -periaatteeseen. Tänä päivänä nämä helposti unohtuvat.

Meidän tulee todeta tänää, se miten Ojansivulaiset ovat aina olleet selviytyjiä.

Sukuvaakunammekin teksti ”Ahkeruudessa suvun voimavara” hyvin kuvaa suvun mennyttä ja tulevaa aikakautta. Olosuhteet voittavia toimintoja. Sitä me olemme. Menneiden sukupolvien työ velvoittaa, mutta myös kannustaa. Vuonna 2018 Ojansivun sukuyhdistys täyttää 20 vuotta.

Yhdistys perustettiin Karkussa , näin on sanottava vaikkakin jo silloin 20 vuotta sitten olimme siirtyneet osaksi Vammalan kaupunkia, joka on on seuran kottikunta, tai niin tänäänhän se on sitten jo Sastamala.

Heinäkuun lopulla vietämme sukuseuran 20-vuotisjuhlaa- ja sukutapaamista perinteisillä suvun asuinalueilla Karkku – Tyrvää – Vammala – Sastamala alueella Lantula Talon ylväissä suojissa, mutta ennen kaikkea olemme sukujuuriemme alkulähteillä Karkku – Kiikka akselilla.

Muistelemme sukuseuran jo mennyttä historiaa ja tapaamisiamme. Tutustumme tarkemmin toisiimme tämän hetken Ojansivun sukukuntaan ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrimme tutustumaan heidän noin 400-vuotiseen historiaan.

Valotamme esi-isiemme ja –äitiemme menneisyyttä niissä puitteissa mihin meillä tällä hetkellä on mahdollisuus aikaan ennen kuin saamme mahdollisen sukuhistorian aikaiseksi.

Käymme edesmenneisen rakkaiden haudoilla viemässä kukkatervehdykset nauttimalla päivän niin henkisestä kuin myös ravitsevasta annista Ja tietysti tärkein: Tapaamme toisiamme – sukulaisiamme leppoisissa tunnelmissa.

Tapaamisiin Lantula-Talolla Näissä odottavissa tunnelmissa toivotan kaikille rauhaisaa kevään odotusta.

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

========================================================================

 

LUOTTAMUSHENKILÖITÄ SEKÄ IDEOITA TARVITAAN.

Sukuseuran vähänkin aktiivisempi toiminta vaatii sukuseuran toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.

Jos haluat osaltasi olla vaikuttamassa sukuseuramme tulevaisuuteen ja tuoda uusia ideoita, ota yhteyttä raino.ojansivu@kymp.net. tai puhelimella 0400 854 146.

Lisäksi tarjolla voisi olla esimerkiksi kotisivujen kehitys ja ylläpitotehtäviä, erilaisten kurssien tai matkojen vastuutehtäviä tai muita tehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

 

===============================================

                                                                                                        KUTSU SUKUJUHLAAN

Arvoisa Sukulainen!

Sukuyhdistyksemme viettää sunnuntaina 29. heinäkuuta 2018 sukujuhlaa viidennen kerran ja samalla pidetään Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokous:

Juhlapaikkana on Lantula-talo, osoite Vatajantie 396 Sastamala.

OHJELMA

Ohjelmarunko:

10.00 – 11.15
Mahdollisuus Jumalanpalvelukseen
Tyrvään Pyhän Olavin Kirkossa

11.30 – 12.00
Salokunnan hautausmaa
(Kukkatervehdykset)

12.00 – 12.30
Tervetuloa
Lantula Talo
sukujuhlaan ja sukukokoukseen

12.30 – 13.30
Ruokailu

13.30 – 14.00
Järjestäytyminen sukukokoukseen
(Ennen varsinaisen kokouksen alkua huomionosoitukset)

14.00 – 15.30
Sukukokous

15.30 – 17.00
Seurustelua ja muuta mukavaa

17.00

Hyvää kotimatkaa

Ilmoittautuminen juhlaa joko puhelimitse 0400 854 146 (Raino Ojansivu) tai sähköpostilla: raino.ojansivu@kymp.net
Myös yhdistyksen kotisivujen kautta voi ilmoittautua. Hakukoneelle kirjoitetaan Ojansivun sukuyhdistys, mistä aukeaa yhdistyksen omat sivut. Lomake: Ilmoittautuminen sukujuhlaan.

Osallistumismaksu aikuisilta 15,00 € ja 5 – 12 vuotiailta lapsilta 8,00 € ja alle 5 vuotiaat ilmaiseksi. (Yhdistys kompensoi osaltaan tarjoilujen hintaa).
Maksut tulee suorittaa sukuyhdistyksen tilille:
Vammalan seudun Osuuspankki FI95 5660 0620 0278 13
15.07.2018 mennessä.

Viestiosaan merkitään sukujuhla ja osallistujien nimet.
Mikäli noudatatte erityisruokavaliota pyydämme ilmoittamaan siitä etukäteen 050 582 7919.

Toivotamme kaikki suvun jäsenet tervetulleeksi yhteiseen sukutapaamiseen.

Ojansivun sukuyhdistys ry.
Valtuuskunta

Raino Ojansivu
valtuuskunnan puheenjohtaja

========================================================================

Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokouksen sihteeri.
 4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
 5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 6. Todetaan kokouksen osanottajat (liite n:ro 1)
 7. Todetaan äänivaltaiset jäsenet.
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 9. Hyväksytään kokouksen asiakista (liite n:ro 2).
 10. Esitetään toimintakertomus kaudelta 2014 – 2017 (liite n:ro 3).
 11. Esitetään tilinpäätös kaudelta 2014 – 2017 (liite N:ro 4).
 12. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä.
 13. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä.
 14. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
 15. Esitetään tulevan toimintakauden 2018 – 2021 toimintasuunnitelma.
 16. Esitetään tulevan toimintakauden 2018 – 2020 talousarvio.
 17. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
 18. Päätetään talousarvion hyväksymisestä.
 19. Päätetään jäsen- ja muiden maksujen suuruudesta ja niiden kantotavasta.
 20. Päätetään valtuuskunnan ja johtokunnan jäsenten palkkioista.
 21. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista.
 22. Valitaan sukuyhdistyksen puheenjohtaja.
 23. Valitaan valtuuskunnan jäsenet (6 kpl).
 24. Valitaan valtuuskunnan varajäsenet (6 kpl)
 25. Hermanni-lehden tulevaisuus.
 26. Sukukirja projektin tulevaisuus.
 27. Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät tälle kokoukselle kuuluvat asiat.
 28. Ilmoitusasiat.
 29. Kokouksen päätös.

Kokousterveisin
Ojansivun sukuyhdistys
valtuuskunta

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

 

========================================================================

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 – 2022

HALLINTO
Yhdistyksen ylintä valtaa sukukokousten välisenä ajanjaksona käyttää sukuyhdistyksen valtuuskunta johon kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja, joka samalla toimii sukuyhdistyksen puheenjohtajana ja  joka valitaan  neljäksi vuodeksi kerrallaan, sekä kuusi  (6) varsinaista jäsentä jotka valitaan myöskin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin hoitamaan heille kuuluvia tehtäviä tai valitsee sihteerin  valtuuskunnan ulkopuolelta hoitamaan hänelle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen varsinaista hallinnollista työtä hoitaa tehtävään valittu johtokunta jonka valtuuskunta  vuosikokouksissaan  valitsee johtokunnalle kuuluvia tehtäviä hoitamaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja emännän tehtäviinsä, jotka hoitavat heille kuuluvat normaalit toimenpiteet yhdistyksen toimintakauden (tilivuoden) aikana.

TALOUS
Yhdistyksen talous hyvin pitkälti riippuvainen jäsenmaksujen saamisesta käyttöön ja siksi tulee aktiivisesti panostaa uusien jäsenien hankintaan ja heidän aktivoimiseensa myöskin  toimintaan mukaan, sekä suorittamaan jäsenille kuuluvan jäsenmaksun.

Jotta tulot saataisiin jollakin tavalla vastaamaan tulevien  toimintakausien kuluja tulisi jäsenmäärä pystyä kasvattamaan toimintakauden aikana ja  saavuttamaan noin 100 jäsenen määrä.

TOIMINTA
Kauden toiminnan ensimmäinen päämäärä on siis jäsenistön saaminen entistä enemmässä määrin aktiiviseen toimintaan mukaan ja maksamaan jäsenmaksunsa, eikä vain ilmoittamaan jäseneksi liittymisestään.

Jäsenmaksun suuruus joka sukukokouksessa vahvistetaan ei missään tapauksessa voi olla esteenä jäsenmäärän kehittymiseen ajatellulle tasolle.                                                      
HERMANNI – lehti
Projektia tulee jatkaa ja tehdä siitä perinne jota sukuyhteistyöstä kiinnostuneet aktiiviset henkilöt olisivat jo alkuvuodesta valmiit odottamaan ja myös ovat omalta osaltaan valmiit avustamaan lehden tuottamista.

Vuosittain lehdestä saamme varmaan näyttävän niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin, siten kuin jo ensimmäinen toteutettu lehtikin jo osoitti miksi siis emme yrittäisi.                                                                                                                                              
Näin kuudennen sukuyhdistyksen ”olympiaadin” suunnitelmia tehtäessä toiminta on vielä paljon sitä mitä johtokunta pystyy omalla panoksellaan tuottamaan ja aktivoitujen jäsenten suosiollisella avustuksella muuten toimintaa saadaan entistä enemmän ohjattua sellaisille ominallisille toiminnallisille tehtäväalueille joita varten sukuyhdistys akanaan perustettiin.

Sukuyhdistyksen tarkoitus on suvun perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen.

Sukukirjan aikaansaaminen tulevan toimintakauden (2019 – 2022) tulee olla päämäärä, jonka vuoksi tietojen kokoaminen ja sukuluettelon ajan tasalle saaminen on erikoisen tärkeää.

Mahdolliset suvun vanhat esineet ja vanhat valokuvat ovat oivallista materiaakia jota tulevaan sukukirjaan on mahdollisuus tallentaa, myöskään suvusta kertovia tarinoita ei tule unohtaa.

Valokuvista eritoten arkipäivän kuvia kaivataan niin valokuvina kuin kirjoituksinakin.

PERINNEPIIRI (lue myös. Sukututkimusjaosto)
Tarkoituksena on tulevien vuosien aikana perinnepiirin toiminnan saattaminen toimimaan aktiivisena osana sukuyhdistyksen kulttuuria ja perinnettä kartoittavana ja keräävänä yhteisönä seuran alaisuudessa kuitenkaan perinnepiirin itsenäisyyttä ja sen omaleimaisuutta tarpeettoman paljon rajoittamatta.

MUUTA
Sukuyhdistyksen tarkoituksena on edistää aktiivista sukuyhdistystoimintaa ja siinä samalla olla tukemassa alueellista  kotiseututyötä Sastamalan kaupungin alueella  kaikin  käytettävissä olevin keinoin niiden mahdollisuuksien mukaan jotka sukukokous valtuuskunnalle johtokunnalle on suonut.

Sukuyhdistyksen arkiston saattaminen toimivaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevien vuosienaikana niin, että se on käytettävissä, mutta sen pitää olla myöskin arkistomateriaalisesti oikein tallennettu.

 Seuralla pitää olla oma näkyvyytensä myöskin oman kotikaupungin alueella sukututkimus ja sukuyhdistystoiminnoissa  sen pitää olla  samoin esillä aktiivisesti myöskin muissa  kulttuuri- ja perinnetapahtumiin liittyvissä toimissa.

Sukuyhdistyksen tulee aktiivisesti toimia myöskin neuvonantajana  kulttuurielämää ym. koskevissa kysymyksissä, kun tähän lisätään ”olympiaadijakson” ajan linjaukset voidaan seuran toiminnan olevan kattavuudeltaan sellainen, jolla on edellytykset olla täysipainoisesti vaalimassa ja tallentamassa Ojansivun suvun perimätietoutta ja nykypäivän  kulttuuria tulevien sukupolvien tarkasteltaviksi.

Näillä toiminnan suuntaviivoilla sukuyhdistysyhdistys pystyy vakiinnuttamaan asemansa sellaisena yhteisönä jollaiseksi se on suunniteltukin.

Ojansivun sukuyhdistys ry.

Valtuuskunta

Raino Ojansivu

Puheenjohtaja

================================================

Sukujuhlassa tullaan saadun lahjoituksen myötä
luovuttamaan voittaneelle yhdistyksen vaakuna:

sertifikaatein ja asianomaisin allekirjoituksin varustettuna.

Arvan hinta on 5,00 € ja ” kympillä saa kolme arpaa.

Nyt sitten vain jokainen varaamaan itselleen mahdollisuuden
saada omakseen sukukunnan vaakuna sertifikaaten ja allekirjoituksin.

Ennakkoarpoja voitte ostaa täyttämällä jäsen-j a muuta maksuasiaa
sivulla olevaa maksukaavaketta käyttäen suorittamalla maksun seuran tilille:

Nimi ja osoitetietojen kera.

Onnea jokaiselle arvontaan!