Juhlavuosi 2018

Ojansivun sukuyhdistys ry:n 20-juhlavuosi.


Ojansivun sukuyhdistys ry:n valtuuskunta ja johtokunta kokoontuivat vuosikoko-
ukseen  30.04.2017 tekemään vuosikokousasioiden mukaisia päätöksiä kuluneen 
(2016) toimintakauden tuloksista ja tapahtumista. 
Valtuuskunta teki myös johtokunnan esityksen pohjalta seuraavan päätöksen:
" Koska Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokous pidetään joka neljäs vuosi  ja kos-
ka sukuyhdistys on perustettu vuonna  1998 niin tuleva sukukokous- jasukujuhla on
samalla sukuyhdistyksen 20-vuotis-juhlatapahtuma joka luo sukukokoukselle ja 

sukujuhlalle oman juhlavuutensa. niin tämän johdosta sukukokouksen valmistelu on hyvä alkaa riittävän ajoissa”

Sukukokous ja -juhla päätettiin pitää Sastamalan Lantula Talolla 29.07.2018  
- päivän ohjelmaan tullaan palaamaan asioiden etenemisen tahdissa.