Toimintaa vuosille 2015 -2018

Kaarinan käsityönäyte

Kaarina Ojansivun kaunis käsityö

HALLINTO

Yhdistyksen valtuuskuntaan kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja, joka samalla toimii sukuyhdistyksen puheenjohtajana ja  joka valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan, sekä kuusi  (6) jäsentä jotka valitaan myöskin neljäksi vuodeksi kerrallaan.


Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin hoitamaan heille kuuluvia tehtäviä tai valitsee sihteerin  valtuuskunnan ulkopuolelta hoitamaan hänelle kuuluvia tehtäviä.


Yhdistyksen käytännön toimia vuosittain hoitaa johtokunta jonka valtuuskunta  vuosikokouksessaan  valitsee johtokunnalle kuuluvia tehtäviä hoitamaan.


Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja emännän tehtäviinsä, jotka hoitavat heille kuuluvat normaalit toimenpiteet yhdistyksen toimintakauden (tilivuoden) aikana.


Muulta osin johtokunta toimii siten, että sukukokouksen ja valtuuskunnan vuosikokouksen hyväksymät toimintalinjat ja tavoitteet  tulee mahdollisimman hyvin hoidettua sellaisella tavalla, että yhdistyksellä on  edelleen hyvät mahdollisuudet täysipainoiseen ja rakentavaan toimintaan jäsenistöä unohtamatta tulevien vuosien aikana.

TALOUS

Yhdistyksen talous hyvin pitkälti riippuvainen jäsenmaksujen saamisesta käyttöön ja siksi tulee aktiivisesti panostaa uusien jäsenien hankintaan ja heidän aktivoimiseensa myöskin  toimintaan mukaan, sekä suorittamaan jäsenille kuuluvan jäsenmaksun.


Jotta tulot saataisiin jollakin tavalla vastaamaan tulevien  toimintakausien kuluja tulisi jäsenmäärä pystyä kasvattamaan toimintakauden aikana ja  saavuttamaan noin 200 jäsenen määrä.


Tällä jäsenmäärällä ajatellulla jäsenmäärällä  ja muiden toimintojen tuotolla pystytään juuri ja juuri saavuttamaan se taso, että pystymme tuloilla kattamaanvuoden toiminnalliset kulut ja jos vielä pystyisimme toteuttamaan jonkin projektiluonteisen kokomaisuuden josta olisi mahdollisuus anoa vaikkapa kaupungilta avustus niin talous voisi olla turvattu.


TOIMINTA

Kauden toiminnan ensimmäinen päämäärä on siis jäsenistön saaminen entistä enemmässä määrin aktiiviseen toimintaan mukaan ja maksamaan jäsenmaksunsa, eikä vain ilmoittamaan jäseneksi liittymisestään.


Jäsenmaksun suuruus joka sukukokouksessa vahvistetaan ei missään tapauksessa voi olla esteenä jäsenmäärän kehittymiseen ajatellulle tasolle.


HERMANNI-leht iprojektia tulee jatkaa ja tehdä siitä perinne jota sukuyhteistyöstä kiinnostuneet aktiiviset henkilöt olisivat jo alkuvuodesta valmiit odottamaan ja myös ovat omalta osaltaan valmiit avustamaan lehden tuottamista.


Vuosittain lehdestä saamme varmaan näyttävän niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin, siten kuin jo ensimmäinen toteutettu lehtikin jo osoitti miksi siis emme yrittäisi.


Näin neljännen sukuyhdistyksen ”olympiaadin” suunnitelmia tehtäessä toimita on vielä paljon sitä mitä johtokunta pystyy omalla panoksellaan tuottamaan ja aktivoitujen jäsenten suosiollisella avustuksella toimintaa saadaan entistä enemmän ohjattua sellaisille toiminnallisille alueille joita varten seura on olemassa.


PERINNEPIIRI (lue. Sukututkimusjaosto)

Tarkoituksena on tulevien vuosien aikana perinnepiirin toiminnan saattaminen toimimaan aktiivisena osana sukuyhdistyksen kulttuuria ja perinnettä kartoittavana ja keräävänä yhteisönä seuran alaisuudessa kuitenkaan perinnepiirin itsenäisyyttä ja sen omaleimaisuutta tarpeettoman paljon rajoittamatta.


MUUTA

Sukuyhdistyksen tarkoituksena on edistää aktiivista sukuyhdistystoimintaa ja siinä samalla olla tukemassa alueellista  kotiseututyötä Sastamalan kaupungin alueella  kaikin  käytettävissä olevin keinoin niiden mahdollisuuksien mukaan jotka sukukokous valtuuskunnalle johtokunnalle on suonut.

Sukuyhdistyksen arkiston saattaminen toimivaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevien vuosienaikana niin, että se on käytettävissä, mutta sen pitää olla myöskin arkistomateriaalisesti oikein tallennettu.

 

Seuralla pitää olla oma näkyvyytensä myöskin Sastamalan kaupungin alueella sukututkimus ja sukuyhdistystoiminnoissa  sen pitää olla  samoin esillä aktiivisesti myöskin muissa  kulttuuri- ja perinnetapahtumiin liittyvissä toimissa.


Sukuyhdistyksen tulee aktiivisesti toimia myöskin neuvonantajana  kulttuurielämää ym. koskevissa kysymyksissä, kun tähän lisätään ”olympiaadijakson” ajan linjaukset voidaan seuran toiminnan olevan kattavuudeltaan sellainen, jolla on edellytykset olla täysipainoisesti vaalimassa ja tallentamassa Ojansivun suvun perimätietoutta ja nykypäivän  kulttuuria tulevien sukupolvien tarkasteltaviksi.


Näillä toiminnan suuntaviivoilla sukuyhdistysyhdistys pystyy vakiinnuttamaan asemansa sellaisena yhteisönä jollaiseksi se on suunniteltukin.

 

Ojansivun sukuyhdistys ry.

Valtuuskunta

Raino Ojansivu

Puheenjohtaja